Dřívější studijní programy

Slovanská filologie (magisterské studium humanitních věd), zaměřené na ruštinu nebo polštinu

Zkušební řád magisterského studia na Filozofické fakultě

Studijní řád Slovanské filologie

 

Ruština (základní státní zkouška pro učitele na německých gymnaziích)

Zkušební řád: učitelé

Studijní řád: Ruština


Důležité informace pro studenty končících studijních programů

 

Poslední možnost složení postupové zkoušky byla v letním semestru 2011.