Studium

Studijní obory: Tyto bakalářské a magisterské studijní programy nabízíme na našem Ústavu slavistiky.

 

První semestr: informace a termíny pro nové studenty na Ústavu slavistiky

 

Studijní poradenství: kontaktní osoby a konzultační hodiny

 

Studium v zahraničí: doporučení ohledně studijního pobytu v zahraničí

 

Materiály: učební materiály, seznam doporučené literatury a informace k vypracování vědeckých prací

 

Zkoušky: informace o zkouškách a zkušební řády

 

Dřívější studijní programy: informace o končících magisterských studijních programech a končících studijních programech pro výuku na školách