Zkoušky

Vzor: prohlášení o samostatném vypracování vědecké práce

Pro všechny vědecké (tím i seminární) práce na Ústavu slavistiky platí: Poslední stránka vědecké práce musí obsahovat prohlášení, že jste práci napsal/a samostatně a že jste nepoužíval/a žádné jiné zdroje nebo pomocné prostředky než ty, které jste uvedl/a. Prohlášení musí být vlastnoručně podepsané . Vzor prohlášení najdete zde: prohlášení.

 

Odevzdání seminárních prací

Informace týkající se odevzdání seminárních prací v zimním semestru 2013/14 na Ústavu slavistky (termíny, způsob odevzdání atd.) najdete zde: odevzdání-seminárních-prací.

 

Záležitosti týkající se zkoušek

Informace o zkouškách v dvouoborových bakalářských programech a v dvouoborových magisterských programech najdete na stránkách zkušebního úřadu: http://www.gempruefamt.uni-kiel.de

 

Zkušební řády bakalářských a magisterských programů

Na stránkách zkušebního úřadu najdete tyto platné zkušební řády: oborové zkušební řády Polské filologie (B.A.), Ruské filologie (B.A.), České filologie (B.A.), Ruštiny (M.Ed.), Srovnávací slavistiky (M.A.) a Interkulturních studií: Poláci a Němci v Evropě (M.A.), jednací zkušební řád a  zkušební řád dvouoborových  bakalářských a magisterských programů.