Materiały

Pouczenie o wykonaniu prac naukowych


Pouczenie przeznaczone jest jako środek pomocniczy do zrealizowania wymagań w formie i treści prac naukowych. Należy przestrzegać wzkazówek jako zobowiązujących. Pod danym linkiem znajdziesz  pouczenie w formacie PDF: http://cmsdemo54.rz.uni-kiel.de/de/materialien/merkblatt-hausarbeiten.pdf


Zalecane lektury literaturoznawstwa

 

Zalecamy studentom studiów licencjackich „Filologia Polska”,”Filologia Rosyjska” lub „Filologia Czeska” i studiów magisterskich „Język Rosyjski” jak również „Polacy i Niemcy w Europie” jako minimum czytanie odpowieniej literatury, której wykaz znajdziesz na stronie: http://cmsdemo54.rz.uni-kiel.de/de/materialien/lektuereempfehlung