Studia

Kierunki studiów: studia licencjackie lub magisterskie, które oferowane są na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii w Instytucie Slawistyki.


Studenci początkującyInformacje i terminy dla początkujących studentów w Instytucie Slawistyki


Poradnictwo Studenckie: Osoby kontaktowe i godziny przyjęć


Studia za granicąZalecenia dotyczące studiów za granicą 


Materiały: Materiały potrzebne do zajęć, lista lektur, materiały wspomagające do wykonania prac naukowych

Egzaminy: Regulamin egzaminacyjny i prawo studiów


Dawne kierunki studiów:  Informacje dotyczące kończących się kierunków studiów magisterskich i nauczycielskich