„Prváci“ na univerzitě

Informační dny

Informační dny ústředního studijního oddělení se konají každoročně v polovině března.

Tři dny se zájemci o studium mohou informovat o studijních programech Univerzity Christiana Albrechta.

I vyučující a lektoři Ústavu slavistiky představí studijní obory slavistiky, průběh a obsah studia a zodpoví případné dotazy.

Kromě toho studentský spolek nabízí informační stánek v předsálí Audimaxu. Tak mají zájemci o studium  možnost  dozvědět se něco o studiu na Ústavu slavistky i od  „starších“ studentů.


Poradenství pro zájemce o studium 

Zájemci o studium mohou přijít i na Ústav slavistiky a informovat se přímo tam o průběhu a obsahu studia.

Kontaktní osoby a jejich konzultační hodiny najdete zde: studijní poradenství.

 

Znalosti polského, ruského nebo českého jazyka

Znalosti polského, ruského nebo českého jazyka nejsou předpokladem pro bakalářské studium  Polské, Ruské nebo České filologie. Kompetence v cizích jazycích bude zprostředkována během  studia.

Pro rodilé mluvčí polštiny a  ruštiny, popř. pro studenty s velmi dobrými znalostmi polštiny či ruštiny platí modifikovaný studijní plán, který najdete zde: Studijní obory.

 

„Prváci“ se znalostmi ruštiny či polštiny

Pro nové studenty, kteří jsou rodilí mluvčí ruštiny nebo polštiny, popř. pro nové studenty s velmi dobrými znalostmi polštiny či ruštiny probíhá již před začátkem přednáškového období zimního semestru dvoutýdenní povinný přípravný jazykový kurz zakončený testem.

Termíny zimního semestru 2014/2015 najdete v systému UnivIS u příslušných jazykových kurzů. Link k internetovým stránkám systému UnivIS najdete na domovské stránce univerzity Christiana Albrechta nebo zde: Přípravný kurz (polština), přípravný kurz (ruština).

Případné změny nebo aktualizace najdete také v systému UnivIS. 


Termíny pro nové studenty na Ústavu slavistiky

V prvním týdnu přednáškového období zimního semestru 2014/15 Ústav slavistky nabízí novým studentům Ruské, Polské a České filologie různé informační schůzky a uvítací ceremonie .

Zahájení semestru se koná 23.10.2014, 12:15 hod.,  Leibnizstraße 10, ve 3. patře, učebna č. 325.

Program informační schůzky a uvítací ceremonie: představení vyučujících, informace o průběhu studia, studijních pobytech v zahraničí a očekávaných znalostech cizích jazyků, představení důležitých studijních materiálů,  registrace na Ústavu slavistiky, popř. informace o změnách ve studijním katalogu.

Po zahájení semestru (od 13:30 hod.) pořádá studentský spolek Ústavu slavistiky v učebně č. 301 „brunch pro první semestr“. Tady mají noví studenti možnost tematizovat  konkrétní problémy související s organizací studia. Studenti z vyšších semestrů se zde podělí o své zkušenosti.

Kromě toho je 23.10.2014 v učebně č. 301  nabízeno studijní poradenství pro studenty ze zahraničí (v 10 hod.) a všeobecné studijní poradenství pro nové studenty (v 11 hod.).

Na žádnou z uvedených akcí se nemusíte předem přihlašovat.