Absolventi

Cílem těchto internetových stránek je podporovat organizaci budoucích setkání absolventů, udržovat kontakty s absolventy a získat přehled o pracovních činnostech našich bývalých studentů.

 

Co po studiu polonistiky, rusistiky nebo bohemistiky?

To je důležitá otázka nejen pro nové studenty, ale i pro studenty z vyšších ročníků. Abychom na ni mohli dát realistickou a pravdivou odpověď, je pro nás důležité dozvědět se, jaké zkušenosti získali naši absolventi při vstupu do zaměstnání a jaké pracovní oblasti konkrétně pro slavisty existují. Mimoto je plánováno, že se bývalí studenti zúčastní ročních informačních dnů o studiu pro maturanty a dalších informačních schůzek  na Ústavu slavistiky .

První informační schůzka tematizující  pracovní oblasti pro slavisty se konala v lednu 2011 v rámci VI. studentské konference  "Dialog mladých slavistů" a nesla název „Slavisté v zaměstnání“. Pět referentů, kteří absolvovali své  studium na Ústavu slavistiky v Kielu v letech 1996 až 2008, mluvilo o své práci v těchto oblastech: nadace, ekonomie (recruiting), univerzita, masmédia a novinářství.


Co dělají moji dřívější spolužáci a vyučující?

Po studiu se často ztratí kontakt s bývalými spolužáky  a vyučujícími, především když současné pracoviště není ve Šlesvicku-Holštýnsku. Z tohoto důvodu bychom rádi  organizovali pravidelná setkání našich absolventů.

První setkání absolventů slavistiky z Kielu se konalo 22. ledna 2011 na Ústavu slavistky.

 

Mailing list

Pokud  máte zájem  účastnit se  budoucích setkání absolventů nebo udržovat kontakt se slavistikou v Kielu, pošlete nám prosím krátkou zprávu na e-mailovou adresu: office@slav.uni-kiel.de.

Přidáme Vaši e-mailovou adresu do našeho mailing listu, abychom Vás mohli informovat o setkáních a jiných termínech. Těšíme se také na informace o Vaší pracovní kariéře.