Konference „Dialog mladých slavistů“

"Dialog mladých slavistů"
mezinárodní slavistická konference

Tato konference, která dříve nesla název „Slavistická studentská konference“, se koná od zimního semestru  2005/06 každoročně na Ústavu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta v Kielu. Hlavním cílem konference je nabídnout mladým vědcům možnost prezentovat a diskutovat  výsledky vlastní vědecké činnosti   týkající se východní a střední Evropy.

 

Referáty IV., V. a VI. slavistické konference byly vydány organizátory v řadě sborníků  s názvem "Junge Slavistik im Dialog". Informace o jednotlivých sbornících najdete na následujících internetových stránkách:

"Junge Slavistik im Dialog" (IV. slavistická studentská konference, leden 2009),

"Junge Slavistik im Dialog II" (V. slavistická studentská konference, leden 2010),

"Junge Slavistik im Dialog III" (VI. slavistická studentská konference, leden 2011