Materiály

Informace týkající se vypracování vědeckých prací


Tato příručka  má sloužit jako pomoc  při vypracování vědeckých prací, aby práce odpovídaly formálním a obsahovým požadavkům .Zde najdete příručku ve formátu PDF: příručka  pro vypracování vědeckých pracíÚdaje v této příručce  jsou směrodatné pro  vypracování vědeckých prací  na Ústavu slavistiky Univerzity Christiana Albrechta. Proto všem studentům důrazně doporučujeme obeznámit se dobře s příručkou.

 

Doporučená literatura

v oblasti literární vědy

 

"Doporučená literatura v oblasti literární vědy" obsahuje seznam doporučené četby pro bakalářské programy "Polská filologie", "Ruská filologie", "Česká filologie" a pro magisterské programy "Srovnávací slavistika" a "Ruština". Zde najdete soubor ve formátu PDF: doporučené literatury. Důrazně doporučujeme všem studentům seznámit se  s tímto seznamem knih a během studia se dobře obeznámit s uvedenými díly.