Dr Petr Nádeníček

room 308

Current office hours can be found here: UnivIS.

office hours between terms: by appointment

phone : +49 431 880-5565

nadenicek@slav.uni-kiel.de

Current courses can be found here:  UnivIS.

Courses offered in the past:

> overview

 

Publications

Scientific papers:

Nádeníček, P.: Několik postřehů k vnitřní struktuře a mikrosyntaxi verbálních substantiv podle SYN2000. In: Karlík, P. (Hrsg.): Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno, 2004.

Nádeníček, P.: Setkání evropských literatur v Kielu. Ohlédnutí za posledním ročníkem Evropského festivalu románových prvotin. In: Host 7, 2009, S. 100–102.

Nádeníček, P.: Zur Position der Iterativa im tschechischen Aspektsystem. In: Heeg, D. (Hrsg.): m*OST. München / Berlin, 2011, S. 30–35.

Nádeníček, P.: Produktivita přechylování v dnešní češtině ve srovnání s angličtinou, němčinou a ruštinou. In: Čermák, F. (Hrsg.): Korpusová lingvistika – Praha 2011. Bd. 1: InterCorp. Praha, 2011, S. 204–218.

Nádeníček, P.: Der Dativ im Tschechischen: Syntax, Semantik und Pragmatik. In: Anzeiger für Slavische Philologie 39, 2011, S. 147–167.

Nádeníček, P.: „Přijedou hosté nebo i hostky?“ K pojetí politické korektnosti ve slovanských a germánských jazycích. In: Jazykovědné aktuality, 2012, S. 109-118.

Nádeníček, P.: Varietäten des Tschechischen im Spiegel des Internets. In: Kuße, H. / Kosourová, H. (Hrsg.): Tschechisch in den Medien. Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense, 2012, S. 21-34.

Nádeníček, P.: Movierung  ein gemeinsamer Weg des Tschechischen und Deutschen? In: Nekula, M. / Šichová, K. / Valdrová, J. (Hrsg): Bilingualer Sprachvergleich und Typologie: Deutsch – Tschechisch. Tübingen, 2013, S. 95-109.

Nádeníček, P.: Různá pojetí slovotvorné konverze ve světle národních korpusů slovanských a germánských jazyků. In: Anzeiger für Slavische Philologie 42, 2014, S. 53–60.

Monographs:

Nádeníček, P.: Legenda o svaté Kateřině Alexandrijské v českém a německém prostředí. Magisterarbeit. Brno, 2006.

Nádeníček, P.: Das tschechische Aspektsystem im Vergleich mit dem Verbalaspekt des Russischen und Polnischen. Dissertation. Hamburg, 2011.

Publishing activities:

Nádeníček, P. / Różańska, K. / Weigl, A. (Hrsg.): Junge Slavistik im Dialog. Beiträge zur IV. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg, 2009.

Nádeníček, P. / Różańska, K. / Weigl, A. (Hrsg.): Junge Slavistik im Dialog II. Beiträge zur V. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg, 2010.

Nádeníček, P. / Różańska, K. / Weigl, A. (Hrsg.): Junge Slavistik im Dialog III. Beiträge zur VI. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg, 2012.

 

Conferences / conventions / lectures:

Prag – Kultur und Geschichte der „Goldenen Stadt“
(Januar 2009, Akademie Sankelmark)
Vortrag: Prag – Stationen der Stadtbiographie

m*OST: Österreichische Studierendentagung für junge SlawistInnen
(November 2010, Universität Salzburg)
Vortrag: Zur Position der Iterativa im tschechischen Aspektsystem

Symposium „Problem normalizacji w historii języków słowiańskich“
(Mai 2010, Adam-Mickiewicz-Universität Posen)
Vortrag: Čeština – jazyk tvořivý. Problémy kodifikace češtiny

Konferenz „Bilingualer Sprachvergleich und Typologie“
(Februar 2011, Universität Regensburg)
Vortrag: Movierung – ein gemeinsamer Weg des Tschechischen und Deutschen?

Konferenz „Korpusová lingvistika – Praha 2011“
(September 2011, Karls-Universität Prag)
Vortrag: Produktivita přechylování v současné češtině ve srovnání s angličtinou, němčinou a ruštinou

Forschungstag der Philosophischen Fakultät
(Oktober 2011, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Vortrag: Politische Korrektheit in den slavischen Sprachen

6. BOHEMICUM DRESDENSE – Tschechisch in Medien
(November 2011, Technische Universität Dresden)
Vortrag: Varietäten des Tschechischen im Spiegel des Internets

Symposium „Rod  v  jazyce  a  v  jazykovědě“
(Dezember 2011, Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Praha)
Vortrag: „Přijedou jen hosté nebo i hostky?“ K pojetí jazykové korektnosti ve slovanských a germánských jazycích

Ringvorlesung „ZwischenWelten: Migration im östlichen Europa“
(Dezember 2011, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Vortrag: Das Schicksal doppelter Emigration. Zur Geschichte der Wolhynientschechen

Konferenz „Фестиваль славянских языков на Бай­кале 2012“
(August 2012, Staatliche Universität Irkutsk)
Vortrag: Основные проблемы образования и развития чешского литературного языка

II. Forschungstag der Philosophischen Fakultät
(Oktober 2012, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Vortrag: Sprache ohne Grenzen? Zur Rolle der Stadtsprachen und ländlichen Dialekte in der tschechischen Internetkommunikation

Konferenz „Gramatika a korpus 2012“
(November 2012, Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag)
Vortrag: Dílčí druhy imperfektivnosti a perfektivnosti. Příspěvek k vidovému systému slovanských jazyků

Ringvorlesung „Frau sein – Mann sein. Geschlechterrollen im östlichen Europa“
(Januar 2013, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Vortrag: „Olga flucht nicht und Oleg tratscht nicht.“ Zur Rolle der Sprache beim Formen der Genderrollen am Beispiel der slavischen Sprachen

Konferenz „Gramatyka i korpus 2014“
(Juni 2014, Universität Warschau)
Vortrag: Zakres elementów diachronicznych potrzebny w opisie na bazie korpusów synchronicznych

Konferenz „Korpusová lingvistika – Praha 2014“
(September 2014, Karls-Universität Prag)
Vortrag: Různá pojetí slovotvorné konverze ve světle národních korpusů slovanských a germánských jazyků

Ringvorlesung „Zusammenbruch und Neuanfang“
(November 2014, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Vortrag: Das Bild des Ersten Weltkrieges in der tschechischen Literatur

Tagung „Tschechisch auf Deutsch 4: Varietäten und Lernvarietäten“

(September 2015, Universität Regensburg)
Vortrag: Zur Vermittlung der Wortbildung im Unterricht des Tschechischen als Fremdsprache

Konferenz „Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy“
(Oktober 2015, Adam-Mickiewicz-Universität Posen)
Vortrag: Rola mocji w języku polskim, niemieckim i czeskim