Kierunki studiów

Studia licencjackie


Slawistyka (Bachelor of Arts)

Plan studiów

Studia Magisterskie


Porównywalne Studia Slawistyki (Master of Arts)

Plan studiów

Język Rosyjski (Master of Education)

Plan studiów


„Polacy i Niemcy w Europie” (Master of Arts)

Plan studiów


Bliższe informacje dotyczące międzynarodowego kierunku studiów znajdziesz na stronie:
www.eupod.uni-kiel.de


„Migracja i Dywersja” (Master of Arts)

Plan studiów

Bliższe informacje dotyczące międzynarodowego kierunku studiów znajdziesz na stronie: http://www.migration.uni-kiel.de/


Wprowadzające informacje dotyczące wszystkich kierunków studiów znajdziesz w biuletynach informacyjnych, które są dostępne na stronach Centralnego Poradnictwa Studenckiego.

Kierunki studiów licencjackich, na które zapisanie się było aktualne do semestru zimowego 13/14

Filologia Polska (Bachelor of Arts)

Plan studiów (łącznie dla studentów zapisanych w semestrze 13/14)

Dla studentów, których język ojczysty jest polski, oraz dla studentów, którzy bardzo dobrze w mowie i pismie opanowali język polski, istnieje zmodyfikowany plan studiów (łącznie dla studentów zapisanych w semestrze 13/14).

Filologia Rosyjska (Bachelor of Arts)

Plan studiów (łącznie dla studentów zapisanych w semestrze 13/14)

Dla studentów, których język ojczysty jest rosyjski, oraz dla studentów, którzy bardzo dobrze w mowie i pismie opanowali język rosyjski, istnieje zmodyfikowany plan studiów (łącznie dla studentów zapisanych w semestrze 13/14).

Filologia Czeska (Bachelor of Arts)

Plan studiów (łącznie dla studentów zapisanych w semestrze 13/14)