Studenci początkujący

Dni informacyjne

W połowie marca w Centralnym Poradnictwie Studenckim prowadzone są dni informacyjne dla studentów zainteresowanych studiami na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii. Również profesorowie Instytutu Slawistyki informują dokładnie o szczegółach kierunków studiów odpowiedniego instytutu i są otwarci i gotowi na wszelkie pytania zainteresowanych.
Kandydaci na studia mają dodatkowo jeszcze możliwość fachowego poinformowania się od studentów już zaangażowanych studiami (Rada Studencka), którzy oferują swoją pomoc w holu „Audimax”.

Poradnictwo Studenckie

Kandydaci na studia mogą uzyskać osobiście wszelkie informacje i porady bezpośrednio w Instytucie Slawistyki. Godziny przyjęć wyszczególnionych osób udzielających informacji znajdziesz na stronie
„Poradnictwo Studenckie”.Znajomość języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego

Dla kandydatów na studia Filologii Polskiej, Rosyjskiej lub Czeskiej, nie wymagana jest znajomość tychże języków. Języki te zostaną przyswojone w czasie kontynuacji studiów.
Dla Studentów, którzy bardzo dobrze mają opanowany język polski lub rosyjski, istnieje zmodyfikowany plan studiów. Znajdziesz go na stronie „
Kierunki studiów”.


Studenci ze znajomośćią języka polskiego lub rosyjskiego

Dla studentów, których język ojczysty jest polski lub rosyjski, lub tych, którzy bardzo dobrze mają opanowane te języki, przed rozpoczęciem studiów organizowany jest dwutygodniowy, obowiązkowy kurs kończący się testem zatwierdzającym.
Terminy na semestr zimowy 14/15 znajdziesz w wykazie wykładów (UnivIS), naniesione do odpowiednich kursów językowych. Poprzez stronę główną Uniwersytetu im. Christiana Albrechta dojdziesz do wykazu wykładów albo na stronie:
Kurs przygotowawczy – język polski, Kurs przygotowawczy – język rosyjski.Terminy dla początkujących studentów Instytutu Slawistyki

W pierwszym tygodniu czasu zajęć w semestrze 14/15 Instytut Slawistyki oferuje dla studentów różne spotkania powitające i informacyjne. Początek semestru zaczyna się w czwartek, 23. października 2014 roku, o godzinie 12-tej przy ulicy Leibnizstrasse 10, piętro trzecie, sala 325.

Przy powitaniu zostaną omówione następujące tematy: przedstawienie profesorów, informacje dotyczące struktury i przebiegu studiów, wymagające podstawy języków obcych, omówienie pobytów zagranicznych, przedstawienie odpowiednich materiałów, zameldowanie się w instytucie i ewentualne zmiany w wykazie wykładów. Na zakończenie części oficjalnej jest zorganizowany przez starszych studentów
(Rada Studentów) brunch dla początkujących. Podczas brunchu mozna uzyskać dodatkowo informacje, doświadczenia i opinie od studentów zaawansowanych na Instytucie Slawistyki. Można się również podzielić własnymi wątpliwościami, niepewnościami i ewentualnymi problemami.

Tego dnia odbędzie się również specjalne poradnictwo dla studentów zza granicy o godzinie dziesiątej w Sali 301, jak i również o godzinie jedenastej odbędzie się w tej samej sali ogólne fachowe poradnictwo dla studentów początkujących.

Zameldowanie się na powyższe spotkania nie jest obowiązkowe.